Regelgeving en privacybeleid

De gegevens worden verzameld door Adstrategy Global, Lda., een naamloze vennootschap geregistreerd bij het handelsregister van Lissabon onder NIPC-nummer 513241558, gevestigd aan de R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079, die de handelsnaam Adstrategy gebruikt en voortaan genoemd Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Adstrategy beschouwt gegevensprivacy als een fundamenteel onderdeel van zijn bedrijf. Adstrategy verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens binnen de Europese Unie (EU) en zal altijd voldoen aan de EU-wetgeving en onze uitdrukkelijke principes uiteengezet in dit document.
Dit platform laat zich leiden door de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), een rechtstreeks toepasselijke rechtshandeling voor natuurlijke en rechtspersonen die, al dan niet woonachtig in de EU, gegevens verwerken van burgers van de Europeese Unie.
De privacyverklaring is de verantwoordelijkheid van Adstrategy. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet toe op de naleving van de verordening en is betrokken bij alle zaken die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens. Uw identificatiegegevens en wijze van contact staan vermeld aan het einde van dit document.
Adstrategy is de gegevensbeheerder in de zin van de AVG en zal het doel en de methode bepalen voor de verwerking van persoonlijke gegevens die op internet worden gepresenteerd en verzameld.


REGLEMENT
Ons gegevensbeschermingsbeleid zorgt ervoor dat gegevens: rechtmatig, eerlijk en transparant worden behandeld jegens de betrokkene ("rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie");
Verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en mogen niet verder worden verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met deze doeleinden;
Adequaat, ter zake dienend en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Nauwkeurig en waar nodig bijgewerkt; het nemen van alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd;
Opgeslagen op een manier die identificatie van betrokkenen alleen mogelijk maakt voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt;
Behandeld op een manier die hun veiligheid garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door het gebruik van passende technische of organisatorische maatregelen;


VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Om uw browse-ervaring te verbeteren en u de diensten te kunnen aanbieden die u nodig hebt wanneer u deze nodig heeft, moeten we bepaalde informatie verzamelen. Wij willen dat u weet hoe wij omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt.
Met uw toestemming verzamelen we de volgende informatie: NAAM, E-MAIL, TELEFOON, DOEL VAN HET KREDIET, BEDRAG, DATUM VAN FINANCIERING
Onze website maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om u de beste gebruikerservaring te bieden en om trends te analyseren, bezoekersverkeer naar de site te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Onze cookies registreren informatie zoals internetprotocol (IP)-adres, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende / exit-pagina's, bestanden die beschikbaar zijn op onze website (bijv. HTML-pagina's), besturingssystemen, datum en tijd, om te analyseren trends op de website.


MINDERHEID
Door dit privacybeleid te accepteren, garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent.


GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De informatie die u ons toevertrouwt, wordt gebruikt om u de beste goederen en/of diensten aan te bevelen die wij kennen. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.


DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Adstrategy garandeert dat het niet van plan is om gegevens door te geven naar landen buiten de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en zal je in dat geval om toestemming vragen. In sommige situaties kan Adstrategy op de hoogte worden gesteld van de openbaarmaking van persoonlijke gegevens als reactie op verzoeken van toezichthoudende autoriteiten om te voldoen aan de vereisten van de AVG.


VERWERKINGSBEVEILIGING
We zullen persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken, met behulp van en handhaven van technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, wanneer de verwerking gegevensoverdracht via het netwerk omvat, en tegen elke andere die onverenigbaar is met de juiste verwerkingsvormen.


TOEGANG TOT EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Als betrokkene hebben gebruikers het recht om toegang tot hun gegevens te vragen, te verzoeken om rectificatie en verwijdering. U kunt ook de behandeling van uw gegevens beperken en hiertegen bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid aanvragen. Ook kunt u de Functionaris Gegevensbescherming om uitleg vragen of een klacht indienen bij de CNPD wanneer u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.


E-MAIL MARKETING
gegevens kunnen, met uw uitdrukkelijke toestemming, marketing-e-mails sturen naar websitegebruikers. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken via de daarvoor bestemde link, opgenomen in elke verzonden e-mail, via het telefonische contact aan het einde van deze verklaring of per e-mail: unsubscribe@adstrategy.pt


VERANTWOORDELIJKHEID
Adstrategy is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en kan op elk moment de naleving van de AVG aantonen.


WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in relevante wetten. Als er materiële wijzigingen worden aangebracht, worden klanten per e-mail of websitemelding op de hoogte gebracht.


VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING
Adstrategy Global
Morada: R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa
E-mail: comercial@adstrategyglobal.com / dpo@adstrategyglobal.com


GEGEVENSBESCHERMING INSPECTOR
Adstrategy Global
Morada: R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa
Tel: 211962269
E-mail: dpo@adstrategyglobal.com